Mae Communities4Change (C4C) Cymru yn ymagwedd wedi’i llywio gan dystiolaeth a’i chyfyngu gan amser sy’n dwyn ynghyd unigolion o nifer o wahanol asiantaethau â’r nod cyffredin o alluogi a chyflymu newid i wella iechyd a thegwch iechyd. Gweler y ddogfen Glasbrint am ragor o wybodaeth am yr ymagwedd.

Darllen mwy

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig