Communities4Change (C4C) Cymru

Mae Communities4Change (C4C) Cymru yn ymagwedd gyfyngedig i amser, wedi ei llywio gan dystiolaeth, sydd yn dod â phobl ynghyd o asiantaethau lluosog gyda nôd cyffredin, sef galluogi a chyflymu newid i wella iechyd a thegwch iechyd.

Cafodd partneriaeth Tai Iach Cwm Taf Morgannwg (CTMHHP), wedi ei noddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ei dewis gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i brofi a gwerthuso ymagwedd C4C Cymru. Mae CTMHHP yn bartneriaeth sy’n esblygu a thros amser byddwn yn ceisio datblygu Cynllun Tai Iach hirdymor ar gyfer Cwm Taf.

Roedd y gweminar hwn yn rhoi trosolwg o ddull gweithredu C4C Cymru, y ffordd y mae gwaith CTMHHP wedi esblygu ers cymryd rhan yng nghynllun peilot C4C Cymru a phwyntiau dysgu allweddol o’r gwerthusiad.

Dyddiad

Ionawr 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig