26 Chw - 3 Maw
External

Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta

BEAT

26 Chw - 3 Maw

Dyddiad + Amser

26 Chwefror 2024

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Eleni, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta’n canolbwyntio ar gyflwr iechyd ARFID. Ystyr ARFID yw anhwylder cymeriant bwyd osgoi/cyfyngol, ac mae’n anhwylder bwyta sy’n anadnabyddus ac sy’n cael ei gamddeall, i raddau helaeth. Mae ARFID yn gallu cael effaith ddifrifol ar iechyd os na chaiff ei drin. Nid yw’n hysbys faint o bobl y mae ARFID yn effeithio arnynt. Mae triniaeth ar gael mewn rhai rhannau o’r wlad yn unig, ac mae pobl ag ARFID, neu sy’n amau bod ganddynt ARFID, yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt.

Dyddiad + Amser

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig