DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Siarad am gartrefi: yr hyn y gallwn ei ddysgu o waith ymchwil ar ddigartrefedd a thlodi

Dydd Mawrth 19 Medi 2023
With FrameWorks UK

Mae cartrefi, digartrefedd a thlodi’n gysylltiedig, ac mae cydberthynas agos rhwng achosion ac atebion. Trwy ddefnyddio’r un strategaethau cyfathrebu, a gefnogir gan dystiolaeth, gall gwahanol sefydliadau a lleisiau gydweithio i wrthio am gynnydd. Yn y sesiwn weminar hon, bydd FrameWorks UK yn rhannu gwybodaeth o waith ymchwil cyfathrebu am sut mae’r materion hyn yn gorgyffwrdd, sut maen nhw’n wahanol ac, yn y pen draw, sut i adrodd stori gymhellol ynglŷn â chartrefi, digartrefedd a thlodi gyda’i gilydd.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig