DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Mynd i’r afael â Gordewdra ymhlith Plant yn y DU: Cymryd camau ystyrlon i fynd i’r afael ag argyfwng cynyddol o ran iechyd y cyhoedd

Dydd Iau 20 Ebrill 2023
With Cyfnewid Polisi Cyhoeddus

Bydd y symposiwm hwn yn cynnig cyfle amhrisiadwy i wella dealltwriaeth o wir achos gordewdra ymhlith plant, gan ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod a gwerthuso’r ymdrechion presennol i fynd i’r afael a’r her gynyddol hon o ran iechyd y cyhoedd ac asesu beth arall y gellir ei wneud yn hyn o beth.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig