20 Ebr
External

Mynd i’r afael â Gordewdra ymhlith Plant yn y DU: Cymryd camau ystyrlon i fynd i’r afael ag argyfwng cynyddol o ran iechyd y cyhoedd

Cyfnewid Polisi Cyhoeddus

20 Ebr

Dyddiad + Amser

20 Ebrill 2023

9:30 YB - 1:00 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd y symposiwm hwn yn cynnig cyfle amhrisiadwy i wella dealltwriaeth o wir achos gordewdra ymhlith plant, gan ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod a gwerthuso’r ymdrechion presennol i fynd i’r afael a’r her gynyddol hon o ran iechyd y cyhoedd ac asesu beth arall y gellir ei wneud yn hyn o beth.

Dyddiad + Amser

20 Ebrill 2023

9:30 YB - 1:00 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig