18 Ion
External

Gorbryder ymhlith Pobl Ifanc: Deall y Theori ac Atebion Ymarferol

Plant Yng Nghymru

18 Ion

Dyddiad + Amser

18 Ionawr 2024

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Roedd problemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc yn cynyddu cyn y pandemig ac yn ystod y cyfnod clo, ac ers hynny, mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc ac oedolion yn profi rhyw fath o bryder. Bydd yr cwrs hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o orbryder, ac yn helpu i sicrhau atebion ymarferol i gefnogi pobl ifanc.

Dyddiad + Amser

18 Ionawr 2024

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig