DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Gofal Sylfaenol Gwyrddach: sut gall gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned barhau â’r daith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a sero net?

Dydd Mercher 31 Ionawr 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru – Ail-lansiad Blwyddyn 3

Fel gweithiwr proffesiynol ym maes gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned, ydych chi’n poeni am effaith eich gwaith ar y newid yn yr hinsawdd neu, yn yr un modd, effaith y newid yn yr hinsawdd ar eich gwaith? Os ydych, ymunwch â digwyddiad ail-lansio Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru i ddysgu am y newidiadau ymarferol, syml y gallwch eu gwneud i’ch ymarfer o ddydd i ddydd, a fydd yn gwella’ch cynaliadwyedd amgylcheddol.

Deilliannau Dysgu:

 • Golwg gyffredinol ar y berthynas rhwng y newid yn yr hinsawdd a gofal iechyd
 • Cefndir i gyd-destun polisi a deddfwriaethol Cymru yn gysylltiedig â datgarboneiddio
 • Trosolwg o Flwyddyn 1 a Blwyddyn 2 Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru
 • Dealltwriaeth o sut i gofrestru eich practis a dechrau ar gamau gweithredu’r Fframwaith
 • Beth sy’n newydd ar gyfer Blwyddyn 3

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Gofal Sylfaenol Gwyrddach: sut gall gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned barhau â’r daith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a sero net?


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig