DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Dosbarth Meistr Gwerth Cymdeithasol: Mesur gwerth iechyd cyhoeddus

Dydd Iau 25 Ionawr 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mewn cyfnod pan mae adnoddau’n brin, yn enwedig ym maes iechyd y boblogaeth ac atal, mae cydweithredu rhwng penderfynwyr, deiliaid cyllidebau, ymarferwyr ac ymchwilwyr yn hanfodol. Dylai’r ymdrech gyfunol hon anelu at wneud y mwyaf o’r gwerth (cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol) ehangach sy’n cael ei greu o wariant ar, a buddsoddi mewn, gwasanaethau iechyd (cyhoeddus) ac ymyriadau.

Bwriad y Dosbarth Meistr hwn yw gwella dealltwriaeth o werth cyfannol ehangach iechyd cyhoeddus trwy archwilio cysyniad Gwerth Cymdeithasol. Mae’n arfogi cyfranogwyr y wybodaeth a’r adnoddau sylfaenol i ystyried gwerth ehangach eu meysydd gwasanaeth o fewn iechyd cyhoeddus.

Deilliannau dysgu:

 • Hyrwyddo pwysigrwydd dal a mesur gwerth ehangach iechyd cyhoeddus
 • Gwella dealltwriaeth o pam mae gwerth a Gwerth Cymdeithasol yn bwysig trwy gyflwyno’r cyd-destun strategol a pholisi yng Nghymru a’r tu hwnt
 • Arddangos ffyrdd ymarferol o gofnodi Gwerth Cymdeithasol ymyriadau a gwasanaethau iechyd cyhoeddus

Hwylusydd:
Mariana Dyakova – Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Arweinydd Iechyd Rhyngwladol a Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr:
Kathryn Ashton – Rheolwr Rhaglen (Gwerth Cymdeithasol ac Adenillion o Fuddsoddi), Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Anna Stielke – Swyddog Datblygu Tystiolaeth Ryngwladol (Gwerth ac Effaith), Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Oliver Kempton – Partner a Chyd-sylfaenydd, Envoy Partnership

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Dosbarth Meistr Gwerth Cymdeithasol: Mesur gwerth iechyd cyhoeddus


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig