DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Dod yn rhanbarth Marmot: rhannu dysgu

Dydd Iau 9 Mai 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ym mis Mawrth 2022, daeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yr ardal gyntaf yng Nghymru i ymrwymo i ddod yn rhanbarth Marmot, gan ddangos ei fwriad strategol i gydweithio â’r Sefydliad Tegwch Iechyd i fynd i’r afael ag annhegwch rhwng cymunedau ar draws Gwent. Mae hyn yn cynnwys mabwysiadu egwyddorion Marmot fel y fframwaith ar gyfer gweithredu cyfunol.

Mae nifer o ddinasoedd yn Lloegr wedi ymrwymo i ddod yn rhanbarthau Marmot hefyd, gan gynnwys Cyngor Dinas Coventry yn 2013. Cynhaliwyd gwerthusiad annibynnol yn 2020 o’r chwe blynedd y bu Coventry yn ddinas Marmot. Roedd y gwerthusiad hwn yn archwilio sut mae egwyddorion Marmot wedi’u cymhwyso, wedi llywio datblygiadau’r dyfodol ac wedi darparu gwybodaeth a mewnwelediad i ardaloedd eraill.

Bu’r weminar hon yn archwilio’r dull a ddefnyddiwyd gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent a Chyngor Coventry i ddod yn rhanbarthau Marmot ac amlygodd ddysgu ac argymhellion.


Dod yn rhanbarth Marmot: rhannu dysgu

Gwerthuso digwyddiadau Enlarge

Cyflwyniad digwyddiad

Stuart Bourne

Alicia Philips


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig