DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Diogeledd Bwyd yng Nghymru

Dydd Mercher 21 Medi 2022
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r boblogaeth gyfan yn cael ei heffeithio gan ddiogeledd bwyd i ryw raddau ond bydd grwpiau o’r boblogaeth sy’n agored i niwed yn arbennig yn cael eu heffeithio’n negyddol, yn arbennig dros y misoedd i ddod. Mae diogeledd bwyd wedi cael ei ddiffinio fel a ganlyn “Pan fydd gan bob person, ar bob adeg, fynediad ffisegol ac economaidd at fwyd digonol, diogel a maethlon sy’n bodloni eu hanghenion deietegol a’u dewisiadau bwyd ar gyfer bywyd iach ac egnïol” (FAO, 1996).

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru’n amlygu sut bydd dylanwadau cyfunol Brexit, Coronafeirws a newid hinsawdd o bosibl yn effeithio arnom i gyd trwy’r bwyd yr ydym yn gallu ei brynu.

This webinar provided a background to the current Welsh and UK legislative and policy context in relation to food security and the impact that food security has on the health and wellbeing of the population. The webinar also shared how local food partnerships are mobilising community food leaders and advocating for better access to affordable, healthy and sustainable food.

Siaradwyr:

 • Zena Lopez, Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Dr Angelina Sanderson Bellamy, Prifysgol Gorllewin Lloegr
 • Chris Nottingham, Cydlynydd Mannau Bwyd Cynaliadwy Partneriaeth Bwyd Blaenau Gwent

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Diogeledd Bwyd yng Nghymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig