DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cynhwysiant Iechyd: Pam mae’n bwysig?

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Amlygodd y weminar hon sut y gall arferion cynhwysol a gwasanaethau cynhwysiant iechyd wella deilliannau gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal, gwella cyfathrebu a lleihau anghydraddoldebau yn sylweddol.

Yn y sesiwn hon, byddwch yn ennill strategaethau ymarferol ac enghreifftiau o sut gallwch chi wneud gwahaniaeth ym mywydau’r bobl fwyaf mewn angen. Codwch eich sgiliau proffesiynol, meithrin empathi a dod yn lladmerydd tegwch iechyd.

Deilliannau Dysgu:

 • Deall cysyniadau sylfaenol cynhwysiant iechyd, gan gynnwys y diffiniad o gynhwysiant, ei bwysigrwydd a pham mae’n bwysig
 • Dysgu am arferion cyfredol ac enghreifftiau o arferion gorau gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n arwain ar gynhwysiant iechyd.
 • Dysgu am ymagwedd ragweithiol at integreiddio arferion cynhwysol mewn gweithrediadau gofal iechyd o ddydd i ddydd.

Agenda

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Cynhwysiant Iechyd: Pam mae’n bwysig?


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig