3 Gor - 4 Gor
External

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2024

Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru

3 Gor - 4 Gor

Dyddiad + Amser

3 Gorffennaf 2024

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Thema’r gynhadledd flynyddol hon yw ‘Anelu at gymdeithas decach’. Sut olwg fyddai ar gymdeithas decach? Sut gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n arwain at anghydraddoldebau hirdymor a pharhaus? Sut gallwn ni gyfrannu at bolisïau sy’n cael effaith a all sicrhau cymdeithas decach a mwy cynhwysol?
Bydd cynhadledd WISERD 2024 yn rhoi sylw i’r materion hyn yng nghyd-destun nifer o feysydd sydd â goblygiadau ar gyfer polisi ac ymarfer

Dyddiad + Amser

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig