DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cydweithredu i Greu Cymunedau Tecach

8 Chwefror - 10 Chwefror 2022
With Gwyddor Ymddygiad a Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Gwyddor Ymddygiad a Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd “Cydweithredu i Greu Cymunedau Tecach” yn rhithiol o ddydd Mawrth 8 Chwefror – Dydd Iau 10 Chwefror 2022. Prif thema’r gynhadledd eleni yw anghydraddoldebau iechyd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan BSPHN.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig