11 Gor
External

Craffu’n fanylach: Dyfnhau ein dealltwriaeth am y berthynas rhwng alcohol, cam-drin domestig a thrawma

Alcohol Change UK

11 Gor

Dyddiad + Amser

11 Gorffennaf 2024

9:30 YB - 1:15 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Seiat ddysgu ar-lein gydag Alcohol Change UK

Roedd seiat ddysgu ddiwethaf Alcohol Changes UK ar gam-drin domestig, alcohol a thrawma – Yn y dirgel ym mis Mawrth eleni – wedi denu mwy na phedwar cant o bobl, ac roedd hi’n amlwg i ni pryd hynny fod llawer mwy ar ôl i ni i gyd ei ddysgu. Dyna pam y byddant yn dychwelyd at y pwnc ar 11 Gorffennaf, er mwyn craffu’n fynylach ar y berthynas gymhleth rhwng y materion hyn, ac ystyried beth gallwn ni i gyd ei wneud i adnabod anghenion a cheisio atebion. Bydd Craffu’n fanylach yn gyfle i chi ddyfnhau eich dealltwriaeth, creu cysylltiadau newydd, a chanfod ffyrdd newydd i leihau niwed a hybu lles.

Dyddiad + Amser

11 Gorffennaf 2024

9:30 YB - 1:15 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig