DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Blociau adeiladu ar gyfer tegwch rhywedd: Strategaethau ar gyfer dyfodol ffyniannus i fenywod yng Nghymru

Dydd Iau 7 Mawrth 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Archwiliodd y gweminar hwn y cysylltiadau rhwng rhywedd a phenderfynyddion ehangach iechyd, a thrafododd rôl polisïau rhywedd-gynhwysol wrth ffurfio economïau a systemau iechyd teg. Roedd yn gyfle i edrych ar yr anghydraddoldebau rhywedd cyffredin sy’n effeithio ar iechyd y tu hwnt i wasanaethau iechyd.

Y gweminar:

 • Codi ymwybyddiaeth o’r anghydraddoldebau iechyd a rhyw presennol yng Nghymru
 • Arddangos mentrau llwyddiannus ac arferion gorau sy’n mynd i’r afael â thegwch iechyd a rhywedd
 • Rhoi diweddariad ar bolisïau rhywedd-gynhwysol yng Nghymru ac amlygu eu pwysigrwydd
 • Hwyluso trafodaethau ynglŷn â datrysiadau i leihau annhegwch iechyd yng Nghymru a thu hwnt ar yr un pryd ag annog rhanddeiliaid i gyfrannu syniadau a gwybodaeth.

Blociau adeiladu ar gyfer tegwch rhywedd: Strategaethau ar gyfer dyfodol ffyniannus i fenywod yng Nghymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig