13 Meh
Online

Y tu hwnt i’r presennol: Sut i gymhwyso meddwl hirdymor i leihau anghydraddoldebau iechyd yn y dyfodol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

13 Meh

Dyddiad + Amser

13 Mehefin 2024

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Rydym yn wynebu cyfnod heriol yng Nghymru, gyda’n gwasanaethau gofal iechyd, y sector cyhoeddus ehangach, a’r trydydd sector dan straen nas gwelwyd o’r blaen. Mae hyn yn ei gwneud hi’n bwysicach nag erioed, ond hefyd yn anoddach nag erioed, i gydbwyso rheoli argyfyngau heddiw ag atal argyfyngau’r dyfodol. Mae offer ac adnoddau ar gael a all ein helpu i wneud hyn. Os ydych chi eisiau dysgu amdanynt, ymunwch â ni ar y weminar hon.

Canlyniadau Dysgu:
Bod digon o dechnegau ar gyfer y dyfodol a all ein helpu i feddwl yn hirdymor a rhagweld, paratoi ar gyfer, a mynd i’r afael â heriau yn y dyfodol gyda’n penderfyniadau heddiw.

Siaradwr:
Petranka Malcheva – Uwch Swyddog Polisi, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Sophia bird – Prif Arbenigwr Hyrwyddiad Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyddiad + Amser

13 Mehefin 2024

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig