DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Dull mapio systemau cyfranogol ar gyfer archwilio cyflawniad addysgol yng Nghymru – myfyrdod ar theori ac ymarfer

Dydd Iau 29 Chwefror 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhoddodd y weminar hon drosolwg o benderfynyddion ehangach gwaith yr Uned Iechyd mewn perthynas ag addysg fel penderfynydd iechyd ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio dull mapio systemau cyfranogol i ddeall y llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar ganlyniadau cyflawniad addysgol yng Nghymru. Disgrifiodd y weminar y dull gweithredu, rhoddodd drosolwg o’r map a sut rydym wedi ei ddefnyddio a thrafod y dysgu o ddefnyddio’r dull hwn fel offeryn ar gyfer gweithio gydag eraill i ddeall a rheoli materion iechyd cyhoeddus cymhleth.

Gallai hyn fod o ddiddordeb i bobl sy’n gweithio gydag addysg neu’n ystyried datblygu map systemau yn y dyfodol.

Deilliannau Dysgu:

 • Deall pryd i ddefnyddio mapio systemau cyfranogol a beth sydd angen ei ystyried wrth ddefnyddio’r dull hwn
 • Disgrifio’r llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar gyflawniad addysgol a sut y gellir defnyddio’r map systemau i lywio gweithredu


Cyflwynwyr:

Christian Heathcote-Elliott – Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cathrine Winding – Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Dull mapio systemau cyfranogol ar gyfer archwilio cyflawniad addysgol yng Nghymru – myfyrdod ar theori ac ymarfer


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig