29 Chw
Online

Dull mapio systemau cyfranogol ar gyfer archwilio cyflawniad addysgol yng Nghymru – myfyrdod ar theori ac ymarfer

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

29 Chw

Dyddiad + Amser

29 Chwefror 2024

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Yn y gweminar hwn, byddwn yn rhoi trosolwg o waith yr Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn gysylltiedig ag addysg fel penderfynydd iechyd ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio dull mapio systemau cyfranogol o ddeall y llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar ddeilliannau cyflawniad addysgol yng Nghymru. Bydd y gweminar yn disgrifio’r dull, yn rhoi trosolwg o’r map a sut rydym ni wedi’i ddefnyddio, ac yn trafod y dysgu o ddefnyddio’r dull hwn fel adnodd ar gyfer gweithio gyda phobl eraill i ddeall a rheoli materion iechyd cyhoeddus cymhleth.

Gallai hyn fod o ddiddordeb i bobl sy’n gweithio gydag addysg neu sy’n ystyried datblygu map systemau yn y dyfodol.

Deilliannau Dysgu:

  • Deall pryd i ddefnyddio mapio systemau cyfranogol a beth sydd angen ei ystyried wrth ddefnyddio’r dull hwn
  • Disgrifio’r llwybrau cymhleth sy’n dylanwadu ar gyflawniad addysgol a sut y gellir defnyddio’r map systemau i lywio gweithredu


Cyflwynwyr:

Christian Heathcote-Elliott – Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cathrine Winding – Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyddiad + Amser

29 Chwefror 2024

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig