Sut gallai cytundebau masnach newydd effeithio ar iechyd y cyhoedd yng Nghymru?

Yn dilyn ei hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd, mae Llywodraeth y DU yn trafod cytundebau masnach rydd rhyngwladol am y tro cyntaf ers bron 50 mlynedd.  Mae hyn yn cyflwyno risg a chyfleoedd o ran iechyd y cyhoedd.

Mae gan gytundebau masnach y potensial i effeithio ar iechyd a llesiant yng Nghymru mewn sawl ffordd – o’r bwyd yr ydym yn ei fwyta i’n gwasanaethau gofal iechyd, y farchnad swyddi a’r gallu i fuddosddi mewn gwasanaethau cyhoeddus.  Gallant hefyd effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i wella iechyd y cyhoedd trwy bolisi newydd.

Archwiliodd y weminar hon beth yw cytundebau masnach a pham y mae iddynt ganlyniadau posibl pwysig i iechyd a llesiant yng Nghymru.

Dyddiad

Tachwedd 2021

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig