Iechyd y Gweithlu yng Nghymru

Pandemigau, dirwasgiadau, lefelau cynyddol o salwch ac anweithgarwch economaidd cynyddol – dim ond rhai o’r heriau sy’n wynebu cyflogwyr a’r gweithlu yng Nghymru. Er bod y rhain yn denu penawdau mawr, beth yw ystyr hyn oll i iechyd y gweithlu yng Nghymru? Beth mae’r ymchwil ddiweddaraf yn ei dweud wrthym? Sut gallwn ni gynorthwyo gweithwyr i gael gwaith teg a chreu gweithleoedd iachus, sy’n ffynnu?

Archwiliodd ein panel o arbenigwyr y materion hyn.

  • Rachel Lewis, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Aelod o Fwrdd Cynghori Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru (Cadeirydd)
  • Dr Brendan Collins, Pennaeth Economeg Iechyd, Dadansoddi Uwch a Modelu Polisïau Llywodraeth Cymru
  • Lois Griffiths, Uwch Swyddog Iechyd Cyhoeddus, Ymchwil a Gwerthuso, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Dr Elisa Vigna, Cydymaith Ymchwil, y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol
  • Gerraint Jones Griffiths, Anabledd Dysgu Cymru
  • Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Lleoliadau Iach, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyddiad

Ebrill 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig