Strategaeth arloesi newydd wedi’i lansio er mwyn creu Cymru gryfach, decach a mwy gwyrdd

Cydweithio er mwyn sicrhau swyddi gwell, gwell gwasanaethau iechyd a gofal, amgylchedd mwy gwyrdd ac economi fwy ffyniannus, dyna’r genhadaeth sydd wrth wraidd y strategaeth arloesi newydd i Gymru, sy’n cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

  • Strategaeth arloesi newydd yn nodi dyhead i Gymru fod yn genedl flaengar ac arloesol.
  • Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar sicrhau bod technolegau newydd arloesol yn cael eu datblygu er mwyn helpu i ddatrys yr heriau mwyaf sy’n wynebu cymunedau, gan sicrhau bod yr atebion hynny’n cyrraedd pob rhan o gymdeithas.
  • Drwy gydweithio, y nod yw sicrhau gwell gofal iechyd, mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur, a chreu gwell swyddi a ffyniant i fusnesau, prifysgolion, a chymunedau lleol.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig