Mewnwelediad rhyngwladol i faterion iechyd y cyhoedd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei bedwerydd Calendr Cryno o Adroddiadau Rhyngwladol ar Sganio’r Gorwel. 

Mae’r adroddiadau, a ddyluniwyd yn wreiddiol i helpu i lywio ymateb iechyd y cyhoedd esblygol am y Coronafeirws a chynlluniau adfer yng Nghymru, wedi’u hehangu i gwmpasu ystod eang o bynciau iechyd cyhoeddus pwysig a chyfoes. Mae tystiolaeth, polisïau, arferion da a data o wledydd eraill, yn ogystal â chanllawiau a diweddariadau gan asiantaethau rhyngwladol, yn cael eu dwyn ynghyd ym mhob un o’r adroddiadau.   

Mae’r Calendr Cryno yn cyflwyno trosolwg byr a rhyngweithiol o’r pum Adroddiad Rhyngwladol ar Sganio’r Gorwel o 2023-2024, gyda themâu’n cynnwys:  

  • Cinio Ysgol Am Ddim i Bawb 
  • Iechyd Meddwl a Llesiant Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.  
  • Pum Amod Hanfodol ar gyfer Tegwch Iechyd 
  • Gwreiddio Atal mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol 
  • Effaith Tlodi ar Fabanod, Plant a Phobl Ifanc  

Mae pob un o’r crynodebau’n cynnwys trosolwg o’r pwnc, astudiaethau achos rhyngwladol, a dolenni i waith cysylltiedig yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.   

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig