Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio ‘Adnoddau ar gyfer Iechyd Cynaliadwy’

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio e-gatalog newydd, am ddim i helpu timau ac unigolion sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd a newid hinsawdd, ac annog ymddygiad cynaliadwy yn eu bywyd gwaith a’u bywyd cartref.

Mae gan bob corff cyhoeddus yng Nghymru ddyletswydd i weithio tuag at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, ac mae’r adnodd newydd hwn yn egluro’n glir y cysylltiadau rhwng pob cyhoeddiad a’r nodau.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig