Cyllid grant cymunedau gwydn

Mae gan y Rhaglen Cymunedau Gwydn £2m o gyllid grant ar gael i helpu unigolion a sefydliadau i gynyddu cyfranogaeth cymunedau gyda byd natur i helpu i feithrin cymunedau gwydn.

Bydd y cyllid yn helpu i gyflwyno prosiectau sy’n rhoi cyfleoedd i bobl:

  • wella eu hiechyd meddwl a chorfforol
  • dysgu sgiliau newydd
  • bod yn rhan o gymunedau mwy diogel
  • cael mwy o fynediad i fyd natur
  • gwella’u hymwybyddiaeth o effaith newid hinsawdd
  • cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau am eu hamgylchedd naturiol
  • cymryd rhan mewn gwyddoniaeth dinasyddion

Bydd y rhaglen grant hon yn cyfrannu at y blaenoriaethau presennol mewn perthynas â chymunedau gwydn a nodwyd yn ein Datganiadau Ardal.

Darllenwch fyw yma

 

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig