Coronafeirws (COVID-19)

Beth yw COVID-19?

Mae Coronafeirws (COVID-19) yn salwch newydd all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu. Caiff ei achosi gan feirws o’r enw Coronafeirws.

Mae’r canllawiau ar y mesurau sydd eu hangen mewn ymateb i Coronafeirws wedi bod yn newid yn gyflym. Mae bob amser yn werth edrych ar wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae Coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar y gymdeithas gyfan, ac mae ystod eang o adnoddau ar gael, o wybodaeth am y feirws, i’r hyn y mae’n ei olygu i fusnesau ac adnoddau i helpu grwpiau penodol.

Darllenwch ein newyddion Coronavirus diweddaraf gan Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy’r ddolen isod.

Adborth

Rydym yn croesawu adborth ar y detholiad hwn, ac awgrymiadau ar gyfer ffynonellau ychwanegol a allai fod o ddiddordeb i aelodau.

Cysylltu a ni →