Jamie Topp

Swyddog Cynnwys Digidol

Ymunodd Jamie â’r tîm ym mis Ionawr 2022, ar ôl gweithio i Dîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru am ddwy flynedd.

Mae ganddo radd mewn Technoleg Cerdd o Brifysgol Sussex, ac yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol, datblygodd ei sgiliau yn cynhyrchu cynnwys. Mae ei sgiliau’n cynnwys cynhyrchu fideo, golygu sain, dylunio, a rhaglennu cyfrifiadurol.

Mae Jamie’n edrych ymlaen at ddefnyddio ei brofiad cyfathrebu a’i set sgiliau eang yn datblygu Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn barhaus, yn ogystal â hwyluso’r cysylltiadau sydd yn angenrheidiol i gyflawni’r nod o Gymru iachach.

Jamie Topp

Darllen mwy

Catherine Evans

Catherine Evans

Cydlynydd Rhwydwaith

Marie Griffiths

Marie Griffiths

Cydlynydd Rhwydwaith

Cerys Preece

Cerys Preece

Uwch Ymarferwr Iechyd Cyhoeddus

Dr Ciarán Humphreys

Dr Ciarán Humphreys

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus

Christian Heathcote-Elliott

Christian Heathcote-Elliott

Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd (Uned Penderfynyddion Ehangach yr Uned Iechyd)