Dr Ciarán Humphreys

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus

 

Mae Ciarán yn Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd, sy’n gweithio ym maes anghydraddoldebau iechyd a phenderfynyddion ehangach iechyd.

Ar ôl cwblhau hyfforddiant meddygol cyffredinol yn Iwerddon, dechreuodd ar ei hyfforddiant arbenigol Iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn 2002, gan dreulio blwyddyn yn datblygu gwasanaethau HIV yn y gymuned yn rhanbarth Lubombo, Teyrnas Eswatini (Swaziland yn flaenorol).

Mae ganddo brofiad sylweddol o ddefnyddio data a thystiolaeth i lywio gweithredu ym maes iechyd y cyhoedd, gan chwarae rôl allweddol yn sefydlu Rhaglen Mesur Plant Cymru, Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Cymru ac Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ar ôl pedair blynedd ar secondiad fel Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru, newidiodd swyddi er mwyn sefydlu ac arwain yr Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn 2019.

Ciaran Humphreys

Darllen mwy

Jamie Topp

Jamie Topp

Swyddog Cynnwys Digidol

Christian Heathcote-Elliott

Christian Heathcote-Elliott

Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd (Uned Penderfynyddion Ehangach yr Uned Iechyd)

Cerys Preece

Cerys Preece

Uwch Ymarferwr Iechyd Cyhoeddus

Catherine Evans

Catherine Evans

Cydlynydd Rhwydwaith

Marie Griffiths

Marie Griffiths

Cydlynydd Rhwydwaith