Cerys Preece

Uwch Ymarferwr Iechyd Cyhoeddus

Mae Cerys wedi gweithio ym maes hybu iechyd ers 17 mlynedd, 12 ohonynt i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gweithiodd Cerys yn flaenorol fel Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd i Dimau Lleol Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro a Chwm Taf ar ystod o destunau gwella iechyd, ac arweiniodd dîm rhoi’r gorau i smygu (SSW) fel Uwch Gynghorydd. Ers 2015, mae wedi bod yn Uwch Ymarferydd i’r is-adran Gwella Iechyd Cenedlaethol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda’r prif ffocws ar alcohol, Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) a phrifysgolion a cholegau iach.

Mae gan Cerys gefndir mewn datblygu cymunedol ar ôl dechrau ei gyrfa ym maes iechyd y cyhoedd a’r sector elusennol a rhaglen flaenllaw Cymunedau yn Gyntaf. Mae Cerys yn eiriolwr brwd o weithio’n gydweithredol ac mewn partneriaeth ac mae’n fentor ac yn asesydd i gynllun UKPHR. Ymunodd Cerys â’r tîm ym mis Medi 2021 ac mae’n angerddol am leihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.

Read about our other team members

Catherine Evans

Catherine Evans

Network Co-ordinator

Marie Griffiths

Marie Griffiths

Network Co-ordinator

Jamie Lee-Wyatt

Jamie Lee-Wyatt

Admin & Resource Officer

Christian Heathcote-Elliott

Christian Heathcote-Elliott

Principal Public Health Practitioner

Dr Ciarán Humphreys

Dr Ciarán Humphreys

Consultant in Public Health