Gall gwerthuso eich helpu i ystyried yr hyn sy’n gweithio, yr hyn nad yw’n gweithio a sut gellir gwella pethau.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Pecyn Cymorth Gwaith Gwerthuso – Ar gael yn Saesneg yn unig

Evaluation Works

Gwerthuso Gwell – Ar gael yn Saesneg yn unig

Better Evaluation

Gwerthuso mewn iechyd a lles: adnoddau hyfforddiant – Ar gael yn Saesneg yn unig

Public Health England

Canllaw Economeg Iechyd ar gyfer y Rheiny sydd yn Gweithio ym Maes Iechyd y Cyhoedd

Prifysgol Bangor

Datblygu Cynllun Gwerthuso Effeithiol – Ar gael yn Saesneg yn unig

Centers for Disease Control and Prevention

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig