Cyfiawnder Cymdeithasol a Hawliau Dynol

Cyfiawnder Cymdeithasol a Hawliau Dynol

Mae Cymru yn cynnwys llawer o gymunedau ac mae cyfiawnder cymdeithasol yn golygu bod hawliau pob person yng Nghymru yn cael eu hystyried mewn ffordd deg a chyfiawn. Mae cyfiawnder cymdeithasol yn canolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny o’r boblogaeth sydd â’r anfantais fwyaf yn ein cymdeithas. Er nad oes diffiniad cyffredinol o gyfiawnder cymdeithasol, yn gyffredinol mae pedair prif egwyddor sydd yn rhan annatod o wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd ymysg poblogaeth Cymru.

Darllen mwy

Adnoddau Ein prif ddewisiadau


Warning: Undefined array key 0 in /nas/content/live/phn21/wp-content/themes/divi-child/single-topic.php on line 385

Math o ffeil

Teitl

Cynhyrchwyd gan

Hawliau dynol ac iechyd – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Deddf Hawliau Dynol – Ar gael yn Saesneg yn unig

The British Institute of Human Rights

Gwerth Hawliau Dynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: o Covid-19 a thu hwnt – Ar gael yn Saesneg yn unig

The British Institute of Human Rights

Build Back Fairer: Adolygiad COVID-19 Marmot. 2020 – Ar gael yn Saesneg yn unig

Institute of Health Equity

Cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol fel fframwaith ar gyfer mynd i’r afael â phenderfynyddion cymdeithasol iechyd: Adroddiad terfynol y Tasglu ar Degwch, Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2016) – Ar gael yn Saesneg yn unig

Sefydliad Iechyd y Byd

Chwilio am adnodd penodol?

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau pwnc-benodol, cliciwch ar adnoddau chwilio lle byddwch chi'n gallu hidlo a chwilio yn ôl maes pwnc.

Cyfrannu at ein pynciau

Oes gennych chi adnodd rydych chi am ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein pynciau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig