20 Maw - 31 Maw
External

Ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans

Sustrans

20 Maw - 31 Maw

Dyddiad + Amser

20 Mawrth 2023

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn ysbrydoli disgyblion i wneud gwahaniaeth iddyn nhw eu hunain, eu cymuned, a’u byd drwy wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn agored i holl ysgolion cynradd ac uwchradd yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys ysgolion ADY. Mae cymryd rhan am ddim ac mae gwobrau dyddiol i’w hennill.

Ar bob diwrnod yr her, bydd disgyblion yn cystadlu i weld pwy all gael y ganran uchaf o’u disgyblion yn cerdded, yn defnyddio cadair olwyn, yn sgwtera neu’n beicio i’r ysgol. Bydd pum niwrnod gorau eich ysgol yn penderfynu ar eich safle terfynol, ond gallwch gofnodi siwrneiau bob un o’r 10 niwrnod, pe dymunech

Dyddiad + Amser

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig