6 Gor
Online

Pandemig COVID-19 yng Nghymru: Bod yn agored i niwed dro ar ôl tro

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

6 Gor

Dyddiad + Amser

6 Gorffennaf 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Trwy gydol y pandemig, mae’r cysyniad o fod ‘yn agored i niwed’ wedi chwarae rôl bwysig yn y mesurau ymateb ac wedi rhoi mewnwelediad i realaeth bywyd y rheiny sydd wedi eu heffeithio fwyaf. Mae’n dangos pobl sydd wedi bod yn fwy tebygol nag eraill i ddioddef salwch a thrallod, a phobl ddylai gael blaenoriaeth o ran cael y brechlyn.

Mae’r weminar hon yn olrhain sut mae dealltwriaeth benodol o’r cysyniad wedi llywio’r ymateb i’r pandemig gan ofal iechyd, llywodraeth Cymru a llywodraeth leol, a sefydliadau cymunedol yng Nghymru gyda ffocws ar ardal Abertawe. Diben dyfyniadau o bolisïau’r pandemig a chyn y pandemig yn ogystal ag o gyfweliadau yw dangos sut mae bod yn agored i niwed wedi cael ei ddeall a’r camau gwahanol a gymerwyd i ymdrin ag ef. Mae’r mewnwelediadau hyn yn awgrymu sut mae’r pendemig wedi cael effeithiau mor annheg ar boblogaeth Cymru.

Yn y weminar hon byddwn yn clywed gan dîm Prifysgol Abertawe oedd yn rhan o gonsortiwm o 16 o bartneriaid ac yn arwain astudiaeth COVINFORM yng Nghymru.

[email protected]

https://twitter.com/COVINFORM_SU

Dyddiad + Amser

6 Gorffennaf 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Math

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig