DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Mynd i wraidd y broblem – Ymagwedd System Gyfan at Bwysau Iach yng Nghymru

Dydd Iau 7 Medi 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ydych chi wedi meddwl tybed beth yw ymagwedd system gyfan? A sut mae’r ymagwedd hon yn cael ei defnyddio yng Nghymru? Ymunwch â chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru a roddodd drosolwg o’r hyn a olygir gan y term Ymagwedd System Gyfan a sut mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi pwysau iach yng Nghymru. Disgrifiodd y gweminar y dystiolaeth, y cyd-destun strategol a’r dull naw cam ar gyfer ymagweddau system gyfan yng Nghymru. Trafododd y gweminar pam fod gweithio fel hyn yn wahanol i waith partneriaeth mwy traddodiadol.

Canlyniadau dysgu:

 • Dealltwriaeth well o Ymagweddau System Gyfan a’r derminoleg gysylltiedig
 • Gwybodaeth am gyd-destun strategol yr Ymagwedd System Gyfan at Bwysau Iach yng Nghymru
 • Dealltwriaeth o’r dull 9 cam sy’n cael ei ddefnyddio yng Nghymru
 • Clywed sut mae’r ymagwedd yn cael ei datblygu yng Nghymru gydag enghreifftiau ymarferol
 • Gwybod sut i gael at ragor o wybodaeth.

Siaradwyr:

 • Dr Ilona Johnson, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Sophia Bird, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus Atal Gordewdra a Maeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae trawsgrifiad o’r fideo ar gael ar gais


Mynd i wraidd y broblem – Ymagwedd System Gyfan at Bwysau Iach yng Nghymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig