DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Meithrin gwydnwch – gwneud y ddadl economaidd dros atal

Dydd Iau 23 Chwefror 2023
With Y Sefydliad Iechyd

Iechyd y genedl yw ei ased pwysicaf. Mae iechyd da yn galluogi unigolion i gyfrannu at eu teuluoedd, cymunedau, a chymdeithas, ac mae’n hanfodol ar gyfer gweithlu cynhyrchiol ac economi gref. Ond mae iechyd gwael yn cael ei waethygu gan gostau byw cynyddol a thanseilio economi’r DU. Salwch sylfaenol y genedl bellach yw’r prif reswm dros y cynnydd mewn gweithwyr hŷn allan o’r farchnad lafur yn gyfan gwbl.

Bydd y digwyddiad hwn yn dangos pam mae’n rhaid i ni flaenoriaethu atal wrth lunio polisïau ac amlinellu canlyniadau’r dyfodol yn sgil peidio â gweithredu nawr.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig