19 Tach
External

Gŵyl Cymru Ifanc 2022

Plant Yng Nghymru

19 Tach

Dyddiad + Amser

19 Tachwedd 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae Plant yng Nghymru yn gyffrous i wahodd pob plentyn a pherson ifanc o bob rhan o Gymru i fynychu Gwyl Cymru Ifanc.

Bydd y plant yn treulio’r diwrnod yn dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant yn Amgueddfa Cymru, Sain Ffagan o 9.30am tan 4pm, gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd chwyddo lleisiau plant a phobl ifanc ar y materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Dyddiad + Amser

19 Tachwedd 2022

9:30 YB - 4:00 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig