12 Hyd
Online

Gwneud y gorau o gyfleoedd ar gyfer llesiant meddyliol ar draws polisïau a gwasanaethau gan ddefnyddio Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

12 Hyd

Dyddiad + Amser

12 Hydref 2022

1:30 YP - 3:00 YP

Math

Gweminar

Masterclass

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd y dosbarth meistr hwn yn canolbwyntio ar y broses o Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol (MWIA), beth ydyw a sut y gellir ei ddefnyddio i hyrwyddo a diogelu llesiant meddyliol ac ysgogi Iechyd Meddwl a Llesiant ym mhob dull Polisi. Bydd y weminar yn cynnwys astudiaethau achos o MWIAs ac yn rhoi cyfleoedd i gyfranogwyr ofyn cwestiynau, trafod y dull gweithredu a chyfrannu at gynlluniau ar gyfer datblygu MWIA yn y dyfodol.

Learning Outcomes

  • Deall y ffactorau sy’n hyrwyddo ac yn diogelu llesiant meddyliol a sut y gallant gael eu dylanwadu gan wahanol bolisïau, sectorau a lleoliadau.
  • Gwybod sut mae Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol wedi’i gymhwyso i wahanol sefyllfaoedd sefydliadol a pholisi.
  • Deall y canlyniadau a’r buddion o ddefnyddio Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol.
  • Gwybod y sgiliau, yr offer a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddefnyddio Asesiad o’r Effaith ar Lesiant Meddyliol.
  • Cyflwyno’r achos dros ddull ‘Iechyd a Llesiant Meddyliol ym mhob Polisi’ fel rhan o wneud penderfyniadau a deall sut mae hyn yn cyd-fynd â chyd-destun polisi Cymru, er enghraifft, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol a thu hwnt.

Y dosbarth meistr rhagarweiniol rhyngweithiol hwn yw’r cyntaf yng nghyfres o ddigwyddiadau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n gysylltiedig â llesiant meddyliol yr hydref hwn.

Dyddiad + Amser

12 Hydref 2022

1:30 YP - 3:00 YP

Math

Gweminar

Masterclass

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig