15 Meh
Online

Gwaith teg ar gyfer iechyd, lles a thegwch – beth ddylem ni ei wneud? Argymhellion gan banel arbenigol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

15 Meh

Dyddiad + Amser

15 Mehefin 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae natur gwaith yn effeithio arnom ni i gyd, a gall naill ai fod yn rhan o’r ateb i Gymru iachach, fwy cyfartal, neu gall gyfrannu at straen seicolegol, salwch a marwolaeth gynnar. Yn y weminar hon byddwch yn clywed arbenigwyr o banel yn trafod yr hyn y gall asiantaethau lleol a rhanbarthol ei wneud i ddylanwadu ar waith teg i gynorthwyo iechyd, tegwch, busnes da a’r economi ehangach.

Caiff y Panel ei gadeirio gan yr Athro Ceri Phillips, Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a bydd yn cynnwys yr aelodau canlynol o’r panel:

  • Yr Athro Alan Felstead, Athro Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
  • Dr Amanda Shriwise, Ymgynghorydd Polisi, Swyddfa Fenis WHO a Chymrawd Ymchwil Prifysgol Bremen
  • Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru/Cymru Iach ar Waith
  • Rhianydd Williams, Swyddog Tegwch a Pholisi, TUC
  • Sue Husband OBE, Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru

Bydd aelodau’r panel yn trafod eu safbwyntiau ar ganfyddiadau eu gwaith ar Adroddiad Gwaith Teg ar gyfer Iechyd, Lles a Thegwch. Ymunwch â ni ar gyfer y mewnwelediad unigryw hwn a’r cyfle i gyfrannu at y drafodaeth.

Dyddiad + Amser

15 Mehefin 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig