8 Meh
Online

Gofal Sylfaenol Gwyrddach: sut gall gofal sylfaenol a chymunedol ddechrau’r daith tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol a datgarboneiddio?

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

8 Meh

Dyddiad + Amser

8 Mehefin 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Gweminar

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

A oes gennych chi ddiddordeb yn deall y berthynas rhwng newid hinsawdd a gofal iechyd? Bydd y weminar hon, wedi ei harwain gan yr Is-adran Gofal Sylfaenol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn rhoi cefndir i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi presennol yng Nghymru mewn perthynas â datgarboneiddio.

Fel rhan o weithgareddau Diwrnod Amgylchedd y Byd (5 Mehefin), bydd y weminar yn rhoi trosolwg o newidiadau ymarferol, syml ar gyfer y rheiny sydd yn gweithio mewn gofal sylfaenol a chymunedol i wella eich ymarfer a’ch cynaliadwyedd amgylcheddol o ddydd i ddydd.

Byddwn yn lansio’r Fframwaith Gofal Sylfaenol Gwyrddach a’r cynllun gwobrwyo ac yn rhoi trosolwg o’r cynllun a sut i gymryd rhan.

 

Dyddiad + Amser

8 Mehefin 2022

2:00 YP - 3:00 YP

Ychwanegu at y calendr +

Math

Gweminar

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig