23 Tach
Online

Dosbarth Meistr – Masnach ac Iechyd Rhyngwladol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

23 Tach

Dyddiad + Amser

23 Tachwedd 2022

2:00 YP - 3:30 YP

Math

Ar-lein

Masterclass

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Gall effaith masnach rhyngwladol, iechyd ariannol ac economïau byd-eang gael effaith hir a pharhaus ar iechyd y boblogaeth, fel yr ydym wedi gweld yn ddiweddar yn ystod pandemig COVID-19 a’r gwrthdaro parhaus presennol yn Wcráin.

Ymunwch â’r arbenigwyr Dr Courtney McNamara o Brifysgol Newcastle a Liz Green o Iechyd Cyhoeddus Cymru am ddosbarth meistr 90 munud ar iechyd a masnach. Bydd y dosbarth meistr yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodaeth holi ac ateb ryngweithiol yn edrych ar effaith y Cytundeb Cynhwysfawr a Chynyddol ar gyfer Partneriaeth ar Draws y Môr Tawel (CPTPP) yng Nghymru ar Iechyd y Cyhoedd, a phwy a sut y gallai pobl gael eu heffeithio. Mae’r CPTTP yn Gytundeb Masnach Rydd (FTA) rhwng Canada a 10 gwlad arall yn rhanbarth Asia-Y Môr Tawel: Awstralia, Brunei, Chile, Siapan, Malaysia, Mecsico, Seland Newydd, Periw, Singapôr a Fietnam.

Bydd y cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth o’r canlynol:

  • Pam mae cytundebau masnach yn bwysig i iechyd a lles ar draws amrywiaeth eang o sectorau a lleoliadau, e.e. bwyd a’r economi.
  • Pam mae cytundebau masnach yn bwysig i amrywiaeth eang o grwpiau o’r boblogaeth a sut maent yn byw, ac yn fforddio byw.
  • Pam mae angen i Iechyd y Cyhoedd ddiweddaru eu gwybodaeth am bolisi masnach er mwyn i swyddogion allu eirioli dros iechyd.
  • Y broses Asesu’r Effaith ar Iechyd mewn perthynas â’r CPTPP, er enghraifft rheoliadau amgylcheddol, safonau bwyd, cost a chyflenwad nwyddau.

Bydd y dosbarth meistr hwn yn berthnasol i ymarferwyr a gwneuthurwyr polisïau sydd yn gweithio mewn cyrff cyhoeddus fel Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd, Timau Iechyd y Cyhoedd Lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Dyddiad + Amser

23 Tachwedd 2022

2:00 YP - 3:30 YP

Math

Ar-lein

Masterclass

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig