22 Medi
External

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Plant yng Nghymru

22 Medi

Dyddiad + Amser

22 Medi 2023

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder i gyfranogwyr a gwybodaeth gyfredol hanfodol ar sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd. Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau gweithle a chymunedol.

Dyddiad + Amser

22 Medi 2023

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig