DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Deall Anhwylderau Bwyta mewn Plant a Phobl Ifanc

Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022
With Plant Yng Nghymru

Bydd y cwrs undydd hwn yn archwilio anhwylderau bwyta, y gwahanol fathau, arwyddion a symptomau ac opsiynau triniaeth. Bydd yn edrych ar achosion posib fel seicoleg, delwedd y corff, cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol a phwysau cyfoedion. Bydd yn archwilio mecanweithiau pryder ac ymdopi a’r gwahaniaeth rhwng bechgyn, merched a phobl ifanc LGBT.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig