8 Medi
External

Datblygiad Plant

Plant yng Nghymru

8 Medi

Dyddiad + Amser

8 Medi 2022

9:30 YB - 3:00 YP

Math

Allanol

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae gwybodaeth gadarn o ddatblygiad plant yn hanfodol wrth weithio gyda phlant. Mae bod â gwybodaeth am batrymau datblygu nodweddiadol yn helpu i nodi lle mae pryderon y gallai plentyn fod ‘oddi ar y trywydd iawn’ ac efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arno. Gall dealltwriaeth dda o ddatblygiad helpu i gadw plant yn ddiogel, hyrwyddo lles, cynorthwyo wrth asesu a llywio pa ymyriadau / cefnogaeth sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant 0-12 oed sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o’r hyn i’w ddisgwyl gan blant ar gamau penodol o’u datblygiad a sut y gall gefnogi eu rôl.

Dyddiad + Amser

8 Medi 2022

9:30 YB - 3:00 YP

Math

Allanol

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig