£1.9m i fynd i’r afael â thlodi bwyd yng nghymunedau Cymru

Mae dros £1.9m o gyllid yn cael ei ddyfarnu i sefydliadau ledled Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd o fewn cymunedau lleol.

Byddant hefyd yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â phroblemau bwyd mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan weithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol i gyflawni anghenion eu cymunedau.

Mwy o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig