Ymgyrch elusennol â’r nod o gael miliwn o blant yn gwneud chwaraeon yn yr ysgol

Mae’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn gofyn i athrawon, rhieni a sefydliadau ar draws y DU helpu pob plentyn i ddod o hyd i le i berthyn yn ystod Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol yr haf yma.

Mae’r DU yn wynebu ‘pandemig newydd’ o unigrwydd, anghenion iechyd meddwl cynyddol ac anweithgarwch yn ystod plentyndod. Mewn ymgais i gael mwy o bobl ifanc i gael hwyl yn gwneud chwaraeon a chanfod eu lle ynddo, mae’r elusen plant wedi cyhoeddi y bydd ei hymgyrch blynyddol yn dychwelyd rhwng 20 a 26 Mehefin.

Yn ystod yr wythnos ei hun, bydd yr elusen yn cynnal cyfres o heriau rhyngweithiol 60 eiliad i helpu ysgolion i feithrin teimlad o berthyn ac annog plant i gael hwyl.

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig