Podlediad Rhwydwaith
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Croeso i bodlediad Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dilynwch ni ar SoundCloud

Dilynwch ni ar SoundCloud i gael y podlediadau diweddaraf ar draws eich dyfeisiadau.


Podlediad diweddaraf

Gorffennaf 2021

Incwm Sylfaenol, Iechyd a Chymru – Adam Jones a Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Podlediad ddiweddaraf

Yn y blynyddoedd diweddar, yn erbyn cefndir o ddirwasgiad economaidd byd-eang a pholisïau cyni o ganlyniad i hynny, ac yn fwy diweddar mewn ymateb i bandemig COVID-19, cafwyd diddordeb o’r newydd mewn hen syniad polisi – incwm sylfaenol. Mae’r syniad polisi pwysig hwn yn codi llawer o gwestiynau – o ble cafodd incwm sylfaenol ei gyflwyno ac i bwy, a beth allwn ni ei ddysgu o’r profiadau hyn? Pa effaith ar iechyd y gallwn ei ragweld, a sut bydd incwm sylfaenol yn effeithio ar benderfynyddion ehangach iechyd? A yw’n ymarferol cyflwyno cynllun mor bellgyrhaeddol mewn gweinyddiaeth ddatganoledig? Mae’r podlediad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Podlediadau Eraill

Hidlo yn ôl
Diweddaru Canlyniadau

Cyfrannu at ein podlediadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu eich podlediadau.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig