4 Rhag - 8 Rhag
External

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023

Llywodraeth Cymru

4 Rhag - 8 Rhag

Dyddiad + Amser

4 Rhagfyr 2023

12:00 YB - 11:59 YP

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Bydd Wythnos Hinsawdd Cymru yn cael ei chynnal 4–8 Rhagfyr (i gyd-fynd â COP28 yn Dubai, 30 Tachwedd – 12 Rhagfyr). Cafodd yr wythnos ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i ddod ag unigolion a sefydliadau o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector at ei gilydd i ymuno mewn trafodaethau, rhannu’r gwersi maen nhw wedi’u dysgu, ysgogi syniadau newydd a chydweithio ar atebion er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Dyddiad + Amser

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig