DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Tlodi yn y DU 2023: Y canllaw hanfodol i ddeall tlodi yn y DU

Dydd Iau 26 Ionawr 2023
With Sefydliad Joseph Rowntree

Beth yw darlun tlodi yn y DU ar ddechrau 2023, wrth i’r DU wynebu argyfwng costau byw difrifol lai na thair blynedd ers dechrau pandemig COVID-19? Pwy sy’n fwy tebygol o brofi tlodi, a sut mae hyn yn effeithio ar eu bywyd? Pwy sy’n wynebu tlodi dwys a chyson? Pwy gafodd eu helpu gan y cymorth dros dro a gyflwynwyd yn ystod y pandemig, ac i bwy mae’r risg fwyaf yn yr argyfwng costau byw?

Dewch i’r digwyddiad hwn i glywed safbwynt JRF am yr hyn sydd wedi digwydd i dlodi a safonau byw ers dechrau’r pandemig, ynghyd â beth yw’r rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig