DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Heneiddio’n Greadigol

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023
With Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Yn ystod y digwyddiad hwn, bydd mynychwyr yn cael y cyfle i dreiddio i fyd heneiddio creadigol, gyda chyflwyniadau a thrafodaethau dan arweiniad arbenigwyr yn y maes. Byddwn yn archwilio’r myrdd o ffyrdd y gellir harneisio’r celfyddydau, diwylliant, a chreadigrwydd i gael mewnwelediad dyfnach i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â heneiddio. O fethodolegau ymchwil arloesol i gymwysiadau ymarferol creadigrwydd mewn gofal a chymorth, mae’r digwyddiad hwn yn argoeli i fod yn dapestri cyfoethog o syniadau ac ysbrydoliaeth.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig