DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2022

Dydd Iau 24 Tachwedd 2022
With Anabledd Dysgu Cymru

Mae’r pandemig, y cyfnod clo a chadw pellter cymdeithasol wedi bod yn arbennig o anodd i bobl gydag anabledd dysgu, ac wedi gwneud llawer o broblemau oedd eisoes yn bodoli hyd yn oed yn waeth. Fe fydd Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2022 yn edrych ar beth rydyn ni wedi ei ddysgu o’r profiadau hyn ac yn gofyn  “Lle rydyn ni’n mynd o fan hyn?’ i wneud gwell dyfodol.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig