DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cynhadledd CADR 2022 Ffurfio Amgylcheddau; Ffurfio Bywydau?

Dydd Iau 10 Chwefror 2022
With CADR

Mae thema cynhadledd CADR yn ymwneud ag adroddiad “Degawd Heneiddio’n Iach” a gyhoeddwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, sydd yn amlygu Amgylcheddau Oed Gyfeillgar; gan sicrhau bod cymunedau yn meithrin galluoedd pobl hŷn.

Bydd y testunau fydd yn cael eu cynnwys yng Nghynhadledd CADR yn cynnwys: Amgylcheddau Heneiddio, Amgylcheddau Gwaith ac Amgylcheddau sydd yn Cadw Gofalwyr mewn Cof.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig