14 Hyd
External

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Children in Wales

14 Hyd

Dyddiad + Amser

14 Hydref 2022

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Allanol

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Yn ôl Llywodraeth Cymru roedd 31% o blant teuluoedd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol rhwng 2017-2020. Mae tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio ar lesiant plant, eu datblygiad yn y blynyddoedd cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, cyflawniad addysgol a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol. Mae cydnabod a deall effeithiau tlodi ar blant a theuluoedd yn hanfodol i wella’u canlyniadau.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut y gall eu gwaith gefnogi codi ymwybyddiaeth o dlodi a’i effaith ar blant a phobl ifanc.

Dyddiad + Amser

14 Hydref 2022

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Allanol

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig