DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

Dydd Gwener 14 Hydref 2022
With Children in Wales

Yn ôl Llywodraeth Cymru roedd 31% o blant teuluoedd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol rhwng 2017-2020. Mae tyfu i fyny mewn tlodi yn effeithio ar lesiant plant, eu datblygiad yn y blynyddoedd cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, cyflawniad addysgol a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol. Mae cydnabod a deall effeithiau tlodi ar blant a theuluoedd yn hanfodol i wella’u canlyniadau.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio sut y gall eu gwaith gefnogi codi ymwybyddiaeth o dlodi a’i effaith ar blant a phobl ifanc.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig